Terhi Mikkonen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Terhi Mikkonen valmistui maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2002 pääaineenaan markkinointi. Lopputyössään hän käsitteli taidetanssiorganisaatioiden toimintaedellytysten kehittämistä verkostoitumisen ja markkinoinnin keinoin.

Opintojensa ohella Mikkonen toimi useissa kulttuurialan projekteissa, muun muassa Tero Saarinen Companyssa ja Taidemuseo Tennispalatsissa. Vuosina 2002–2007 hän työskenteli projektipäällikkönä mainos- ja viestintätoimisto RNO Finlandissa, asiakkainaan sekä tunnettuja kaupallisia brändejä että yleishyödyllisiä yhteisöjä. Maaliskuussa 2007 Mikkonen palasi Tero Saarinen Companyyn markkinointi- ja viestintäpäälliköksi. Työnsä ohella hän on vieraillut luennoitsijana muun muassa Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin yliopistossa.