Residenssit

TSC:n residenssien tavoitteena on toimia alustana monitaiteellisille kokeiluille sekä tukea erityisesti vapaan kentän toimijoiden työskentelyedellytyksiä ja toimialan kehittymistä. Residensseihin valitaan taiteilijat avoimella haulla ja residenssijakso voi keskittyä esimerkiksi teoksen luomisprosessiin, uuden esityksen harjoittamiseen tai liikeidentiteetin tutkimiseen. Genelecin mahdollistaman kaiutinjärjestelmän myötä TSC Studio toimii myös huipputason äänitaiteen laboratoriona. Yksi vuosittaisista residenssijaksoista onkin varattu erityisesti ääneen ja liikkeeseen painottuvalle työskentelylle. Näissä residensseissä taiteilijat pääsevät hyödyntämään TSC Studion poikkeuksellista, immersiivisen kokemuksen mahdollistavaa äänentoistojärjestelmää kokonaisuudessaan.

Syvenny taiteelliseen työhön TSC Studiossa

TSC tarjoaa vuosittain 2–4 taiteilijalle tai työryhmälle mahdollisuuden taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuun residenssijaksoon TSC Studiossa. Residenssitoiminnan tavoitteena on tukea toimialan kehittymistä tarjoamalla mm. koreografeille, työryhmille ja vapaille ryhmille resursseja taiteelliseen työskentelyyn ilmaisen harjoitustilan muodossa.

TSC-residenssit on tarkoitettu taiteelliseen työskentelyyn, kuten esimerkiksi teoksen luomiseen, harjoittamiseen, taiteilijan liikekielen tai koreografisen materiaalin työstämiseen. TSC toteuttaa kerran vuodessa ääniresidenssin, joka keskittyy äänen ja liikkeen yhteyttä tutkivaan, äänitaiteellis-tekniseen, laboratoriomaiseen työskentelyyn. Työskentelyn tavoitteena voi olla uudenlaiset monitaiteelliset kokeilut, teoksen valmistaminen tai ammattitaidon syventäminen. Kansainvälisellä hakumenetelmällä toteutettavia ääniresidenssejä on mahdollistamassa TSC Studion immersiivisen äänentoiston varustelusta vastannut Genelec.

TSC-residensseihin valitaan taiteilijat avoimella hakuprosessilla. Residenssit mahdollistavat 1–4 viikon työskentelyperiodin Tero Saarinen Companyn hiljattain valmistuneessa TSC Studiossa. Kunkin residenssijakson tapauskohtaiset tavoitteet ja tarpeet huomioiden, residenssin kokonaisuus voi myös sisältää räätälöityjä yleisötilaisuuksia ja taiteellista tai esimerkiksi tuotannollista mentorointia TSC:n vakituiselta henkilöstöltä. Ääniresidenssien käytössä on Studion äänentoistojärjestelmä kokonaisuudessaan ja työryhmässä tulisikin olla ääniteknisesti orientoitunut henkilö. Muissa residensseissä teknisen kaluston hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Ensimmäinen haku TSC-residensseihin kaudelle kevät – kesä 2021 avautuu syksyllä 2020. Haku kesän 2021 ensimmäiseen ääniresidenssiin avataan loppuvuodesta 2020.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Carita Weissenfelt
Tuotantopäällikkö
carita.weissenfelt(at)terosaarinen.com