Residenssit

TSC-residenssien tavoitteena on tukea erityisesti vapaan kentän toimijoiden työskentelyedellytyksiä ja tanssin toimialan kehittymistä sekä toimia alustana monitaiteellisille kokeiluille. Residenssien haku on avoinna monialaisesti esittävien taiteiden rajapinnoilla työskenteleville, kehollisesta ilmaisusta kiinnostuneille taiteilijoille.

Genelecin mahdollistaman kaiutinjärjestelmän myötä TSC Studio toimii myös huipputason äänitaiteen laboratoriona. Yksi vuosittaisista residenssijaksoista onkin varattu erityisesti ääneen ja liikkeeseen painottuvalle työskentelylle. Näissä residensseissä taiteilijat pääsevät hyödyntämään TSC Studion poikkeuksellista, immersiivisen kokemuksen mahdollistavaa äänentoistojärjestelmää kokonaisuudessaan.

HAKU VUODELLE 2024

Avoin haku vuoden 2024 resdiensseihin päättyi 7.11. klo 16.00.

Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille henkilökohtaisesti joulukuun 2023 aikana.

PALAUTETTA RESIDENSSITYÖSKENTELYSTÄ

Yumi-kollektiivi TSC-ääniresidenssissä

”Äänen luomisesta livenä tuli olennainen osa TSC-ääniresidenssityöskentelyämme. TSC Studio ja sen immersiivinen äänijärjestelmä tarjosivat paljon vapautta kollektiivin jäsenten hetkessä tuottamien äänien kerrostamiseen. Äänen luomisesta yhdessä tuli keskeinen osa työskentelyä, joka näyttäytyi lopulta myös äänipöydän sijoittamisena tilan keskelle. Kaiuttimien suuren lukumäärän ansiosta äänet pystyttiin kerrostamaan ja levittämään nopeasti ja vaivattomasti, mikä oli super hyödyllistä työskentelyn kannalta. Äänijärjestelmä takaa myös sen, että äänen voi tuntea huoneen jokaisessa nurkassa.”

– Sebastian Kurtén, TSC-ääniresidenssissä 2022

Hägglund Viipuri Kollektiivi TSC-ääniresidenssissä

”Ääniresidenssi TSC Studiossa mahdollisti meille tutkimusmatkan äänen ja liikkeen välisen suhteen tarkasteluun. Kahden viikon residenssin aikana keskityimme teoksemme äänimateriaalin kehittämisen lisäksi myös esitysmuodon tutkimiseen. Yhtä monipuolista äänijärjestelmää on harvoin mahdollisuus käyttää – varsinkaan näin aikaisessa vaiheessa luomisprosessia. Ihmettelimme jatkuvasti äänen luomia mahdollisuuksia ja innostuimme pienimmistäkin yksityiskohdista! Teimme paljon erilaisia kokeiluja, äänitimme omaa puhettamme ja kuljetimme ääntä tilassa. Genelecin järjestelmä avaa äänellisiä näkökulmia, joita ei välttämättä tulisi muuten edes ajatelleeksi.

Lokakuussa, pari kuukautta residenssimme jälkeen järjestetty demoviikonloppu tarjosi hienon mahdollisuuden kohdata yleisöä ja päästä takaisin TSC Studioon työskentelemään. Myös residenssiohjelmaan kuuluvat mentoroinnit ajoittuivat koko syksyn pituudelle. Kaiken kaikkiaan TSC-residenssi oli meille käänteentekevä kokemus: saimme tukea ja opimme paljon. Myös demoviikonlopusta jäi todella lämmin ja onnellinen olo! Nuorina taiteilijoina olemme valtavan kiitollisia mahdollisuudesta työskennellä tilassa, joka antaa eväitä unelmoinnille kohti suurempia näyttämöitä.”

– Iida Hägglund ja Maija Viipuri (TSC:n ääniresidenssissä 07/2021)

Sanni Giordani TSC-studioresidenssissä

”TSC residenssi toimi lähtölaukauksena teosprosessillemme. Oli upeaa saada aikaa ja rauhaa etsiä, kokeilla ja pohtia – tällaisen paineettoman, hautumaan jäävän työskentelyjakson kauan ennen ensi-iltaa soisi oikeastaan kuuluvan jokaiseen teosprosessiin!

Huolimatta siitä, että residenssiaika toimi meille ikään kuin vapaana leikkikenttänä kehollisille kokeiluille ja ajatuksena oli, ettei mikään materiaali olisi välttämättä pysyvää, oli hauskaa huomata, miten osa materiaalista kuitenkin oitis lunasti paikkansa.

TSC Studion tilat ovat hulppeat ja todella toimivat. Innostuimme esimerkiksi työstämään liikemateriaalia lattiatasossa, sillä lämmitetty, pitoa, mutta myös sopivasti liukkautta tarjoava lattia suorastaan kutsui liukumaan ja rullaamaan ympäri tilaa.

Äänisuunnittelijamme käyttöön annettu laaja äänentoistojärjestelmä, joka mahdollisti 12 eri pisteestä tulevat äänet, toi tilaan liikettä ja muutti äänen hyvin fyysiseksi kokemukseksi. Ääni liikkui ympäri tilaa tanssijoiden mukana ja loi mielikuvia pyörivästä, vellovasta tilasta.”

– Sanni Giordani, Mostly Mass -työryhmä (TSC-residenssissä 03/2021)

Syvenny taiteelliseen työhön TSC Studiossa

TSC tarjoaa vuosittain 2–4 taiteilijalle tai työryhmälle mahdollisuuden taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuun residenssijaksoon TSC Studiossa. Residenssitoiminnan tavoitteena on tukea toimialan kehittymistä tarjoamalla resursseja taiteelliseen työskentelyyn ilmaisen harjoitustilan muodossa. Residenssiin voivat hakea esittävien taiteiden alalla toimivat yksittäiset taiteilijat, työryhmät sekä vakiintuneemmat ryhmät tai kollektiivit, jotka ovat kiinnostuneita kehollisesta ilmaisusta.

TSC-residensseihin valitaan taiteilijat avoimella hakuprosessilla. Residenssit mahdollistavat 1–4 viikon työskentelyperiodin Tero Saarinen Companyn hiljattain valmistuneessa TSC Studiossa. Kunkin residenssijakson tapauskohtaiset tavoitteet ja tarpeet huomioiden, residenssin kokonaisuus voi myös sisältää räätälöityjä yleisötilaisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia TSC:n vakituiselta henkilöstöltä.

TSC toteuttaa kesäaikaan myös ääniresidenssin, joka keskittyy äänen ja liikkeen yhteyttä tutkivaan, äänitaiteellis-tekniseen, laboratoriomaiseen työskentelyyn. Työskentelyn tavoitteena voi olla uudenlaiset monitaiteelliset kokeilut, teoksen valmistaminen tai ammattitaidon syventäminen.

Kansainvälisellä hakumenetelmällä toteutettavia ääniresidenssejä on mahdollistamassa TSC Studion immersiivisen äänentoiston varustelusta vastannut Genelec. Ääniresidenssien käytössä on Studion äänentoistojärjestelmä kokonaisuudessaan ja työryhmässä tulisikin olla ääniteknisesti orientoitunut henkilö. Muissa residensseissä teknisen kaluston hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti. Tammikuun 2023 avoimessa haussa oleva periodi ei ole ääniresidenssi.

IMMERSIIVINEN ÄÄNI LUO SUUNNATTOMAN KOKEMUKSEN

TSC Studio on varusteltu 22 kaiuttimella ja kahdella kalibrointijärjestelmällä, jotka mahdollistavat immersiivisen kuuntelukokemuksen. Se osallistaa kokijat kokonaisvaltaisella fyysisyydellään, joka tuo mukanaan myös vahvasti emotionaalisen ulottuvuuden.

Järjestelmän on suunnitellut TSC Studion vakituinen residenssitaiteilija, Tero Saarinen Companyn äänisuunnittelijana vuodesta 2017 työskennellyt Tuomas Norvio.

”TSC Studioon piirtyy äärimmäisen tarkka äänikuva, jossa pienimmätkin yksityiskohdat äänenvärissä ja dynamiikassa on mahdollista kuulla. Siellä on puhdas sointi kovemmillakin äänenpaineilla ja systeemi toimii optimaalisesti sekä suunnittelevaan työskentelyyn että esittämiseen. Tilan kalibroitavuus GLM-järjestelmällä on merkittävää ja aikaa säästävää. Suomessa tällaista järjestelmää ei ole missään vastaavassa paikassa.

Minulle mielenkiintoisinta TSC Studion luomista mahdollisuuksista juuri nyt on äänen suunnattomuuden kanssa työskentely: kun äänellä ei ole tulosuuntaa eikä kuulija hahmota sen tulevan tietystä lähteestä, kokemus tapahtuu ikään kuin kuulijan itsensä sisällä ja tulee aivan erityisellä tavalla iholle”, Norvio kuvailee.

Äänentoistojärjestelmän on mahdollistanut ammattiaudion ja immersiivisen äänentoistoteknologian edelläkävijä, Iisalmessa tuotteitaan kehittävä ja valmistava Genelec.

”Tavoitteemme on tuoda esille huipputeknologian ja taiteen syvemmät ja sisällöllisemmät yhteiset ulottuvuudet ja luoda yhdessä jotain ainutlaatuista. Pitkäjänteinen arvopohjainen yhteistyö Tero Saarinen Companyn kanssa antaa meille mahdollisuuden kokeilla ja luoda uutta ihmisille sekä oppia toinen toisiltamme. TSC Studio on ainutlaatuinen alusta, jonka kautta voimme auttaa myös tulevaisuuden tekijöitä tavoittamaan unelmiaan ja edistämään taiteen ja yhteiskunnan kehitystä”, summaa yhteistyökonseptista vastaava Genelecin Brand Artist ja hallituksen jäsen Juho Martikainen.

AVOIMESSA HAUSSA VALITUT RYHMÄT

2024 | Charo Calvo

Kesän ääniresidenssissä tanssiva keho toimii musiikin ja sävellyksen instrumenttina. Charo Calvo on entinen tanssija, joka työskentelee elektroakustisen musiikin parissa. Residenssi on jatkumoa Calvon kahden vuoden mittaiselle tutkimukselle, jossa hän liikekaappauksen ja virtuaalitodellisuuden avulla tarkasteli liikkeen vangitsemista ääneksi. TSC Studiossa työryhmään liittyy äänisuunnittelija Christophe Albertini sekä koreografi-tanssija Bahar Temiz. Ryhmä työstää liikkeestä syntynyttä äänimateriaalia monikanavaiseksi sävellykseksi, jossa koreografia sekä akustiset ja elektroniset musiikilliset elementit yhdistyvät.

2024 | Jenni Kivelä & Kiltit ihmiset

Jenni Kivelä & Kiltit ihmiset -työryhmän teosprosessissa Project Afterlife  tutkitaan kuoleman ja surun teemoja teatterin ja tanssin keinoin ja etsitään keinoja yhteyden löytämiseksi kuolleen kanssa – miten leikkiä sitä, että toinen tulisi vielä takaisin, että saisi vielä keskustella ja koskettaa?

Työryhmään kuuluvat lisäksi tanssitaiteilijat Ninu Lindfors ja Linda Holma, valo- ja videosuunnittelija Teo Lanerva, pukusuunnittelija Liisa Pesonen, tuottaja Inari Pesonen ja äänisuunnittelija Joonas Outakoski.

2023 | Kauhanen–Sheehan

Muusikko-säveltäjät Maija Kauhanen ja Hugh Sheehan muodostavat duon, joka tutkii kanteleen yhdistämistä elektroniikkaan ja itse tehtyjen instrumenttien sointiin sekä ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen vaikutuksia. Työskentelyssään he tutkivat äänen sisäisiä ominaisuuksia, yksityiskohtia sekä jokaisen esityksen erityislaatuisuutta. TSC:n ääniresidenssissä Kauhanen ja Sheehan paneutuivat yleisön ja esiintyjien tilallisen asemoinnin vaikutuksiin esitystilanteissa. Genelecin immersiivistä äänijärjestelmää hyödyntämällä he tutkivat tilallisen äänen erityispiirteitä ja sen vaikutuksia luomisprosessissa. Residenssijakson tavoitteena oli työstää materiaalia duon tulevia esityksiä ja äänityksiä varten.

2023 | Post Breakers' Revenge

Anniina Sono Tikka, Antti Uimonen, Dennis Nylund

2022 | Kemppainen–Sallinen–Maunuksela

Heinäkuussa 2022 koreografi Suvi Kemppainen, säveltäjä Walter Sallinen ja dramaturgi Klaus Maunuksela kehittivät ääniresidenssissään uutta esitystään From a great height. Teos on koreografinen ääniseremonia ja aavemainen kutsu kätkettyihin syvyyksiin. Esitys tutkii vajoamista, normien rikkomista sekä surun rakastamista.

2022 | Yumi-kollektiivi

Heinäkuussa 2022 monitaiteellisen Yumi-kollektiivin Sebastian Kurten, Simeoni Juoperi, Antti Uimonen ja Hamis Zzy, työstivät ääniresidenssissä ensimmäistä yhteistä näyttämöteostaan, joka tutkii ja leikkii mahdottomana pidetystä Gömböc-muodosta inspiroituneena tasapainon ja tasapainoon hakeutumisen vastavuoroisuutta äänen ja liikkeen avulla.

2022 | Tiia Kasurinen

Tammikuussa 2022 taiteilija-koreografi Tiia Kasurinen työsti työryhmänsä kanssa uutta näyttämöteosta. Kuopion kaupunginteatterissa 24.11.2022 ensi-iltansa saanut tanssiteos SURFACE on vinksahtanut Disney-satu ja antiteesi lastentarinoille; yhtäaikaisesti humoristinen ja riipaiseva näkökulma katseen kohteena olemisesta.

Lue lisää

2022 | Nuua Company

Huhtikuussa 2022  TSC Studiossa työskenteli Nuua Companyn perustaja, nykysirkustaiteilija Olli Vuorinen, joka kehitteli tulevaa sooloteostaan Blueberry Burdock (ohj. Thomas Monckton). Residenssissä Vuorinen työryhmineen etsi “jonglöörin kuriositeetilla” uusia kulmia esinemanipulaatioon ja kehonliikkeen ilmaisuun.

Lue lisää

RESIDENSSIYHTEISTYÖT

2023 | Amos Rex – Generation 2023

In spring 2023 Anette Toiviainen and Iiris Puustinen’s residencies started a new collaboration between TSC and Amos Rex. The goal of the collaboration is to support new generations in the performing arts field. Toiviainen’s solo Duet got its start as a reflection on loneliness and longing for another person’s touch. Puustinen’s creation 3,2,1 (The Walk) aims to bring fashion world aesthetics into the art exhibition. Both choreographies were performed in Amos Rex Generation 2023 Performance programme.

Lue lisää

2022 | URB x Nordic Hiphop to the Stage

Keväällä 2022 TSC aloitti uuden yhteistyön URB-festivaalin ja Nordic Hiphop to the Stage -projektin (NHTS) kanssa. URB on Kiasma-teatterin tuottama vuosittainen kaupunkitaiteen ja -kulttuurin festivaali, joka esittelee muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin. Nordic Hiphop to the Stage on Nordisk kulturfundin ja Nordisk kulturkontaktin rahoittama projekti, jonka tavoitteena on luoda kansainvälinen verkosto kaupunkikulttuurin ja esittävän taiteen välille. Maaliskuussa 2022 tarjosimme residenssin TSC Studiossa kahdelle tanssijalle, Hamis Zzylle ja Siiri Korkeamäelle, jotka ovat mukana NHTS -projektissa. Kahden viikon residenssin aikana Hamis ja Siiri kehittivät liikemateriaalia uusiin sooloihinsa, jotka olivat mukana URB-festivaalin EU-rahoitteisessa Be Part -projektissa. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen

Lue lisää

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja residenssiohjelmasta, -hausta ja TSC Studiosta antaa sähköpostitse tuotantopäällikkö Carita Weissenfelt.

Carita Weissenfelt
Tuotantopäällikkö
carita.weissenfelt(at)terosaarinen.com