Residenssit - Tero Saarinen Company

Residenssit

TSC:n residenssien tavoitteena on tukea erityisesti vapaan kentän toimijoiden työskentelyedellytyksiä ja tanssin toimialan kehittymistä sekä toimia alustana monitaiteellisille kokeiluille. Residensseihin valitaan taiteilijat avoimella haulla ja residenssijakso voi keskittyä esimerkiksi teoksen luomisprosessiin, uuden esityksen harjoittamiseen tai taiteellisen ajattelun kehittämiseen.

Genelecin mahdollistaman kaiutinjärjestelmän myötä TSC Studio toimii myös huipputason äänitaiteen laboratoriona. Yksi vuosittaisista residenssijaksoista onkin varattu erityisesti ääneen ja liikkeeseen painottuvalle työskentelylle. Näissä residensseissä taiteilijat pääsevät hyödyntämään TSC Studion poikkeuksellista, immersiivisen kokemuksen mahdollistavaa äänentoistojärjestelmää kokonaisuudessaan.

AVOIMET HAUT VUODELLE 2022

Avoin haku TSC:n residensseihin kevätkaudelle 2022 on päättynyt 21.10. klo 16:00. Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille marraskuun 2021 loppuun mennessä. Seuraava haku kesällä 2022 järjestettävään ääniresidenssiin alkaa joulukuussa!

PALAUTETTA RESIDENSSITYÖSKENTELYSTÄ

”TSC residenssi toimi lähtölaukauksena teosprosessillemme. Oli upeaa saada aikaa ja rauhaa etsiä, kokeilla ja pohtia – tällaisen paineettoman, hautumaan jäävän työskentelyjakson kauan ennen ensi-iltaa soisi oikeastaan kuuluvan jokaiseen teosprosessiin!

Huolimatta siitä, että residenssiaika toimi meille ikään kuin vapaana leikkikenttänä kehollisille kokeiluille ja ajatuksena oli, ettei mikään materiaali olisi välttämättä pysyvää, oli hauskaa huomata, miten osa materiaalista kuitenkin oitis lunasti paikkansa.

TSC Studion tilat ovat hulppeat ja todella toimivat. Innostuimme esimerkiksi työstämään liikemateriaalia lattiatasossa, sillä lämmitetty, pitoa, mutta myös sopivasti liukkautta tarjoava lattia suorastaan kutsui liukumaan ja rullaamaan ympäri tilaa.

Äänisuunnittelijamme käyttöön annettu laaja äänentoistojärjestelmä, joka mahdollisti 12 eri pisteestä tulevat äänet, toi tilaan liikettä ja muutti äänen hyvin fyysiseksi kokemukseksi. Ääni liikkui ympäri tilaa tanssijoiden mukana ja loi mielikuvia pyörivästä, vellovasta tilasta.”

– Sanni Giordani, Mostly Mass -työryhmä (TSC Residenssissä 03/2021)

Syvenny taiteelliseen työhön TSC Studiossa

TSC tarjoaa vuosittain 2–4 taiteilijalle tai työryhmälle mahdollisuuden taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuun residenssijaksoon TSC Studiossa. Residenssitoiminnan tavoitteena on tukea toimialan kehittymistä tarjoamalla resursseja taiteelliseen työskentelyyn ilmaisen harjoitustilan muodossa. Residenssiin voivat hakea esittävien taiteiden alalla toimivat yksittäiset taiteilijat, työryhmät sekä vakiintuneemmat ryhmät tai kollektiivit, jotka ovat kiinnostuneita kehollisesta ilmaisusta.

TSC toteuttaa kerran vuodessa ääniresidenssin, joka keskittyy äänen ja liikkeen yhteyttä tutkivaan, äänitaiteellis-tekniseen, laboratoriomaiseen työskentelyyn. Työskentelyn tavoitteena voi olla uudenlaiset monitaiteelliset kokeilut, teoksen valmistaminen tai ammattitaidon syventäminen. Kansainvälisellä hakumenetelmällä toteutettavia ääniresidenssejä on mahdollistamassa TSC Studion immersiivisen äänentoiston varustelusta vastannut Genelec.

TSC-residensseihin valitaan taiteilijat avoimella hakuprosessilla. Residenssit mahdollistavat 1–4 viikon työskentelyperiodin Tero Saarinen Companyn hiljattain valmistuneessa TSC Studiossa. Kunkin residenssijakson tapauskohtaiset tavoitteet ja tarpeet huomioiden, residenssin kokonaisuus voi myös sisältää räätälöityjä yleisötilaisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia TSC:n vakituiselta henkilöstöltä. Ääniresidenssien käytössä on Studion äänentoistojärjestelmä kokonaisuudessaan ja työryhmässä tulisikin olla ääniteknisesti orientoitunut henkilö. Muissa residensseissä teknisen kaluston hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti.

ENSIMMÄISTEN AVOINTEN HAKUJEN VALINNAT VUODELLE 2021

TSC-residenssien ensimmäisiin avoimiinn hakuihin talvella 2020–2021 osallistui yhteensä 62 työryhmää. Jaossa oli kolme kahden viikon työskentelyjaksoa TSC Studiossa Kaapelitehtaalla.

Maalis-huhtikuun periodiin valittiin Mostly Mass: Tanssitaiteilija Sanni Giordanin koolle kutsuma työryhmä keskittyy residenssissä uuden, Kinetic Orchestran osatuottaman, teoksen liikeideoiden kehittämiseen sekä kontaktityöskentelyyn.

Touko-kesäkuun residenssijaksoon valittiin Raekallio Corp. Koreografi Valtteri Raekallio työryhmineen viimeistelee TSC Studiossa uutta kantaesitystä Three Days.

TSC:n ensimmäiseen, äänen ja liikkeen suhdetta tutkivaan työskentelyyn tarkoitettuun ääniresidenssiin valittiin Hägglund Viipuri Kollektiivi. Äänisuunnittelija Iida Hägglundin ja tanssitaiteilija Maija Viipurin muodostama työryhmä työstää näyttämöteosta tyttöyden ja naiseuden kokemuksellisuudesta kesä-heinäkuussa.

IMMERSIIVINEN ÄÄNI LUO SUUNNATTOMAN KOKEMUKSEN

TSC Studio on varusteltu 22 kaiuttimella ja kahdella kalibrointijärjestelmällä, jotka mahdollistavat immersiivisen kuuntelukokemuksen. Se osallistaa kokijat kokonaisvaltaisella fyysisyydellään, joka tuo mukanaan myös vahvasti emotionaalisen ulottuvuuden.

Järjestelmän on suunnitellut TSC Studion vakituinen residenssitaiteilija, Tero Saarinen Companyn äänisuunnittelijana vuodesta 2017 työskennellyt Tuomas Norvio.

”TSC Studioon piirtyy äärimmäisen tarkka äänikuva, jossa pienimmätkin yksityiskohdat äänenvärissä ja dynamiikassa on mahdollista kuulla. Siellä on puhdas sointi kovemmillakin äänenpaineilla ja systeemi toimii optimaalisesti sekä suunnittelevaan työskentelyyn että esittämiseen. Tilan kalibroitavuus GLM-järjestelmällä on merkittävää ja aikaa säästävää. Suomessa tällaista järjestelmää ei ole missään vastaavassa paikassa.

Minulle mielenkiintoisinta TSC Studion luomista mahdollisuuksista juuri nyt on äänen suunnattomuuden kanssa työskentely: kun äänellä ei ole tulosuuntaa eikä kuulija hahmota sen tulevan tietystä lähteestä, kokemus tapahtuu ikään kuin kuulijan itsensä sisällä ja tulee aivan erityisellä tavalla iholle”, Norvio kuvailee.

Äänentoistojärjestelmän on mahdollistanut ammattiaudion ja immersiivisen äänentoistoteknologian edelläkävijä, Iisalmessa tuotteitaan kehittävä ja valmistava Genelec.

”Tavoitteemme on tuoda esille huipputeknologian ja taiteen syvemmät ja sisällöllisemmät yhteiset ulottuvuudet ja luoda yhdessä jotain ainutlaatuista. Pitkäjänteinen arvopohjainen yhteistyö Tero Saarinen Companyn kanssa antaa meille mahdollisuuden kokeilla ja luoda uutta ihmisille sekä oppia toinen toisiltamme. TSC Studio on ainutlaatuinen alusta, jonka kautta voimme auttaa myös tulevaisuuden tekijöitä tavoittamaan unelmiaan ja edistämään taiteen ja yhteiskunnan kehitystä”, summaa yhteistyökonseptista vastaava Genelecin Brand Artist ja hallituksen jäsen Juho Martikainen.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Carita Weissenfelt
Tuotantopäällikkö
carita.weissenfelt(at)terosaarinen.com
040 705 6808