Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojasta

Tietosuojalla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa.

Rekisterin nimi

Tero Saarinen Companyn asiakasrekisteri

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi ja titteli sekä yhteys Tero Saarinen Companyyn (yleisönjäsen, tanssija, ammattilainen). Lisäksi palveluntarjoajan sähköiselle palvelimelle tallentuu tietoa siitä, milloin ja mitä uutiskirjeitä rekisteröity on avannut.

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti sähköisillä ja fyysisillä uutiskirjeiden tilauslomakkeilla, kannatusjäsenlomakkeilla, lahjoituslomakkeilla sekä tapahtumien ja opetustoiminnan ilmoittautumisten yhteydessä, tai jos henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja Tero Saarinen Companyn Tanssin talon esityksiin.

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Tero Saarinen Companyn henkilörekisteri koostuu muun muassa yleisönjäsenten, tanssijoiden, kurssiosallistujien sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ja vaikuttajien henkilötiedoista, joita se käsittelee ydintoimintansa ylläpitämiseksi ja siitä viestiäkseen. Kerättyjä tietoja käytetään ryhmän ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja esityksistä tiedottamiseen, mikäli rekisteröity on liittynyt uutiskirjeen lähetyslistalle ja/tai osallistunut Tero Saarinen Companyn Tanssin talon esityksiin. Pääsylipun hankkineiden asiakkaiden osalta Tero Saarinen Company käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin uutisointi rekisteröidylle henkilölle on relevanttia, ja/tai kunnes rekisteröity poistuu lähetyslistalta omasta toiveestaan.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n sisällä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoihin on pääsy rekisterinpitäjän työntekijöillä ja henkilötietojen käsittelijöillä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tero Saarinen Company noudattaa tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä.

Rekisterejä säilytetään ensisijaisesti sähköisesti palveluntarjoajan suojatulla palvelimella, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä kyseisellä palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Rekisterin tietoja säilytettäessä myös muualla kuin palveluntarjoajan palvelimella, niitä säilytetään suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä verkkoaseman palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisteröidyn käsittelyn kannalta virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterin ylläpidon yhteydessä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tulla toiveestaan kokonaan poistetuksi Tero Saarinen Companyn rekisteristä. Rekisteröity voi tarkistaa, oikaista ja poistaa tietojaan ottamalla yhteyttä Tero Saarinen Companyyn sähköpostitse osoitteesta info@terosaarinen.com.

Seuraamme sinua voidaksemme parantaa käyttökokemustasi ja viestiäksemme sinua kiinnostavista aiheista.